Vzw statuten wijzigen online dating

De dag van verzending van uitnodiging mag je niet meetellen: is de eerste vergadering bijvoorbeeld op dinsdag, dan mag de tweede ten vroegste op donderdag van de tweede week nadien zijn.

– het voorstel van wijziging van de naam moet minstens 2/3 van de stemmen halen van alle aanwezige en vertegenwoordigde leden.

Als de wijziging betrekking heeft op het doel van de vzw, is het vereiste stemquorum vier vijfde van de stemmen.De agenda en de voorgenomen statutenwijzigingen moeten uitdrukkelijk in de oproeping zijn vermeld.De term ‘wijziging statuten’ volstaat in dit geval niet.De statutenwijziging met de naamsverandering moet je neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel en publiceren in het Staatsblad (art. Op de griffie van de rechtbank van koophandel van het gerechtelijk arrondissement waar je VZW haar zetel heeft, wordt een ‘verenigingsdossier’ bijgehouden.

Search for vzw statuten wijzigen online dating:

vzw statuten wijzigen online dating-33vzw statuten wijzigen online dating-84vzw statuten wijzigen online dating-1

In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn na verloop van tijd de statuten aan te passen aan het gewijzigde goede doel, dan wel om bijvoorbeeld de interne werkingsregels bij te schaven of nieuwe voorwaarden te stellen om lid te worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “vzw statuten wijzigen online dating”

  1. Gabbie Hanna Gabby Douglas Gabi De Martinto Gaga: Five Foot Two Gal Gadot Gallant Galore magazine Galway Girl Game of Throne Game of Thrones Gamechanger Award GARAGE Magazine Garrett Clayton Garrett English Garry Marshall Garth Brooks Gary Ross Gay Gay Lesbian And Straight Education Network Gay Marriage Gay Times magazine Gemma Anne Styles Gender Fluid Gene Simmons Generik Genius George Bush George Clooney George Michael George Shelley George W.